ntopng on Devuan

2020-03-24 Arcopix 0

Нова къща,нов рутер… Не е велика тайна, че последните две-три години усилено се дразня на SystemD. Та покрай новия рутер, реших да дам шанс на Devuan, fork на Debian, който идва с едно важно изменение – no SystemD. Та едно от полезните неща, които реших да тествам е ntopng. ntop is the next generation version of the original ntop, a network traffic probe that monitors network usage. …ntopng – yes, it’s all lowercase – provides a intuitive, encrypted web user interface for the exploration of realtime and historical traffic information. ntop.org description Стандартната инсталация на ntopng от Debian/Devuan е за версия […]